Durabilitatea de-a lungul lanțului valoric

ASSA ABLOY își îmbunătățește eficiența lanțului valoric prin reducerea costurilor de producție în domenii cum ar fi optimizarea componentelor produsului și reducerea deșeurilor în fiecare etapă a ciclului de viață al produsului.

Inovația

Noile produse sunt evaluate din perspectiva ciclului de viață. Multe produse recent dezvoltate economisesc energie, ca urmare a controlului inteligent al diverselor soluții de deschidere a ușii.

 

Furnizori

Furnizorii Grupului în zonele de risc sunt evaluați din punct de vedere sustenabil. Furnizorii care nu respectă cerințele Grupului sunt rugați să aducă îmbunătățiri sau colaborarea va înceta.

 

Fabricarea

Fabricarea produselor Grupului trebuie să se desfășoare în condiții de siguranță și cu impact minim asupra mediului. Procesele periculoase sunt treptat eliminate și înlocuite cu alternative eco-friendly.

 

Prezența in Piața

ASSA ABLOY respectă legile și reglementările care guvernează etica afacerii în țările în care operează și solicită tuturor partenerilor să acționeze în același fel.

 

Clienții

Ambiția ASSA ABLOY este de a furniza produse de înaltă calitate care îndeplinesc nevoile clienților, având o durată lungă de viață și fiind fabricate cu un consum minim de resurse și impact asupra mediului pe parcursul ciclului lor de viață.