Electromagneți

Produsele electromagnetice si electronice, mai versatile, asigură un grad mai înalt de securitate si de confort decât produsele mecanice traditionale. Aceste dispozitive sunt mai sigure, simplificând totodată modul de încuiere si descuiere.