Mențiuni legale

Acesta este un anunț juridic general referitor la site-ul ASSA ABLOY Group ("ASSA ABLOY"). Pe acest site, ASSA ABLOY furnizează informații online. Prin accesarea și utilizarea acestui site, sunteți de acord să fiți obligați din punct de vedere legal și să respectați termenii și condițiile stabilite în prezentul aviz.

DREPTURI DE AUTOR, MĂRCI COMERCIALE ŞI TERMEN DE UTILIZARE

Conţinutul acestui site („Conţinutul”), incluzând, dar fără a se limita la text, grafice şi imagini, mărci comerciale, mărci, sigle şi software este protejat de Legislaţia privind drepturile de proprietate intelectuală. Dreptul asupra Conţinutului nu va fi transferat dvs. sau altui utilizator al acestui site, ci va rămâne al ASSA ABLOY sau al unei părţi terţe, care deţine dreptul asupra materialelor postate pe acest site.

ASSA ABLOY deţine denumirile care se utilizează pentru activitatea comercială a companiei şi pe cele ale produselor şi serviciilor companiei menţionate în acest site, iar aceste denumiri sunt protejate de Legislaţia privind drepturile de proprietate intelectuală. Toate mărcile comerciale sunt proprietatea deţinătorilor lor respectivi.

Sunteţi autorizat(ă) să vizualizaţi, să trimiteţi prin e-mail, să descărcaţi sau să tipăriţi copii ale Conţinutului, dar numai pentru uzul dvs. personal, necomercial. Utilizarea neautorizată a Conţinutului poate încălca legislaţia privind drepturile de autor, mărcile comerciale şi alte legi. Ori de câte ori trimiteţi prin e-mail, descărcaţi sau tipăriţi copii ale Conţinutului, trebuie să includeţi de asemenea toate menţiunile privind drepturile de autor şi alte menţiuni care sunt incluse în Conţinut, inclusiv orice menţiuni privind drepturile de autor din partea de jos a paginii.

Conţinutul nu poate fi reprodus, transcris, stocat într-un sistem de recuperare, transpus în niciun limbaj natural sau computerizat, retransmis sub nicio formă sau prin niciun mijloc (electronic, mecanic, fotografic, înregistrat sau prin alte mijloace), revândut sau redistribuit fără consimţământul prealabil în scris al ASSA ABLOY. Nu puteţi vinde sau modifica Conţinutul sau reproduce, afişa, efectua în mod public, distribui sau utiliza în alt mod Conţinutul în niciun mod şi în niciun scop public sau comercial. Nu puteţi „încadra” acest site sau niciun conţinut al acestuia şi sunteţi de acord să nu copiaţi nicio porţiune a acestui site pe un server. În plus, sunteţi de acord să nu afişaţi şi să nu utilizaţi niciunul dintre denumirile şi niciuna dintre siglele sau mărcile comerciale ASSA ABLOY în niciun mod fără consimţământul prealabil în scris al ASSA ABLOY.

Se interzice în mod expres utilizarea Conţinutului de pe orice alt site Web sau din orice al mediu de computere aflate în reţea în orice scop, deşi puteţi oferi hyperlink-uri HTML de pe site-ul dvs. Web pe acest site, în conformitate cu prezenţii termeni de utilizare. Vi se acordă prin prezentul document o licenţă neexclusivă, limitată şi revocabilă de a vă conecta la acest site. Sunteţi de acord să nu prezentaţi nicio legătură la acest site astfel încât să fie asociate cu publicitatea sau să pară a fi o aprobare a oricărei organizaţii, produs sau serviciu. Sunteţi de acord să nu plasaţi legături pe acest site şi pe niciun alt site Web pe care o persoană rezonabilă ar considera-o obscenă, defăimătoare, hărţuitoare, extrem de ofensatoare sau răuvoitoare. ASSA ABLOY îşi rezervă dreptul de a revoca această licenţă în general sau dreptul dvs. de a utiliza anumite legături, în orice moment. Dacă ASSA ABLOY revocă această licenţă, sunteţi de acord să ştergeţi şi să dezactivaţi imediat orice legătură şi toate legăturile dvs. cu acest site.

Dacă utilizaţi Conţinutul într-un mod care nu este permis în mod clar de aceşti termeni şi condiţii de utilizare, este posibil să încălcaţi legislaţia privind drepturile de autor, mărcile comerciale şi alte legi. Într-un astfel de caz, ASSA ABLOY vă revocă automat permisiunea de a utiliza acest site, iar ASSA ABLOY va avea dreptul de a vă solicita să distrugeţi imediat orice copii pe care le-aţi făcut după orice porţiune a Conţinutului. Toate drepturile care nu sunt garantate în mod expres de aceşti termeni şi condiţii sunt rezervate.

DECLINARE A RESPONSABILITĂŢII

ASSA ABLOY NU ACCEPTĂ NICIO RECLAMAŢIE ÎN LEGĂTURĂ CU REZULTATELE CARE URMEAZĂ SĂ FIE OBŢINUTE DIN UTILIZAREA ACESTUI SITE SAU PE BAZA ACESTUI SITE SAU A CONŢINUTULUI CUPRINS DE ACEST SITE SAU FURNIZAT DE ACEST SITE. PRIN URMARE, DVS. VEŢI UTILIZA ACEST SITE PE PROPRIUL DVS. RISC.

ASSA ABLOY OFERĂ ACEST SITE ŞI CONŢINUTUL ŞI SERVICIILE DE PE ACESTA „CA ATARE”, FĂRĂ NICIO GARANŢIE DE NICIUN TIP, EXPRESĂ, IMPLICITĂ SAU STABILITĂ DE LEGE. ASSA ABLOY, ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, ÎN MOD EXPRES ŞI SPECIFIC NEAGĂ PRIN PREZENTUL DOCUMENT TOATE GARANŢIILE, EXPRESE SAU IMPLICITE, PERMISE DE LEGE SAU DE ORICE ALT TIP, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ORICE GARANŢII IMPLICITE ALE DREPTULUI, VANDABILITĂŢII, NEÎNCĂLCĂRII DREPTURILOR PĂRŢILOR TERŢE ŞI ADECVĂRII PENTRU UN ANUMIT SCOP. ASSA ABLOY NU ACCEPTĂ NICIO RECLAMAŢIE SAU GARANŢIE PRIVIND ACURATEŢEA, FIABILITATEA, COMPLETITUDINEA, CONTINUITATEA SAU CARACTERUL OPORTUN ALE CONŢINUTULUI, SERVICIILOR, SOFTWARE-ULUI, TEXTULUI, GRAFICELOR, LEGĂTURILOR SAU COMUNICAŢIILOR FURNIZATE LA UTILIZAREA ACESTUI SITE SAU PRIN UTILIZAREA ACESTUIA. AVEŢI RESPONSABILITATEA DE A VĂ LUA TOATE MĂSURILE DE PRECAUŢIE NECESARE PENTRU A VĂ ASIGURA CĂ ORICE CONŢINUT PE CARE L-AŢI PUTEA OBŢINE DE PE ACEST SITE NU CONŢINE NICIUN VIRUS INFORMATIC SAU NICIUN ALT COD INFORMATIC POTENŢIAL DISTRUCTIV.

Nici ASSA ABLOY şi nici o altă persoană sau companie asociate cu ASSA ABLOY nu vor fi responsabile pentru nicio deteriorare de niciun tip rezultată din utilizarea de către dvs. a acestui site sau a oricărui conţinut, serviciu sau material furnizate de acest site sau pe acest site („această protecţie”) sau din incapacitatea de a le utiliza. Această protecţie include toate revendicările, indiferent că se bazează pe garanţie, contract, prejudiciu, răspundere strictă sau orice altă teorie juridică şi indiferent că ASSA ABLOY este informată sau nu cu privire la posibilitatea unor astfel de pagube. Această protecţie acoperă toate pierderile, inclusiv, dar fără limitare, toate pagubele directe, indirecte, speciale, incidentale, pe cale de consecinţă, tipice şi punitive; pagube care rezultă din vătămări corporale sau ucidere din culpă; profituri pierdute; şi pagube rezultate din date pierdute sau din într

LEGĂTURI CĂTRE ALTE SITE-URI; RECLAME

Acest site poate conţine legături către site-uri Web ale unor părţi terţe. Aceste legături sunt furnizate exclusiv ca o oportunitate pentru dvs. şi nu ca o aprobare de către ASSA ABLOY a oricărui conţinut de pe astfel de site-uri Web ale unor părţi terţe sau furnizat de acestea. Acest site nu este responsabil pentru conţinutul site-urilor Web corelate ale unor părţi terţe; nu analizăm, controlăm sau monitorizăm materialele de pe niciun site Web al unor părţi terţe; şi nu acceptăm nicio reclamaţie privind conţinutul, acurateţea sau legitimitatea materialelor de pe astfel de site-uri Web ale unor părţi terţe.

Dacă decideţi să accesaţi de pe acest site alte site-uri Web corelate ale unor părţi terţe, faceţi acest lucru pe propriul dvs. risc. Utilizarea de către dvs. a site-urilor Web ale unor părţi terţe face obiectul respectivilor Termeni şi Condiţii de utilizare pentru acele site-uri Web ale părţilor terţe, inclusiv Politicilor de Confidenţialitate respective ale acelor site-uri Web.

În eventualitatea în care acest site alege să includă reclame aparţinând unor părţi terţe, aceste reclame pot conţine legături către alte site-uri Web. Cu excepţia situaţiei în care în mod specific se menţionează altfel, acest site nu aprobă niciun produs şi nu reprezintă în niciun mod conţinutul, acurateţea sau legitimitatea oricăror materiale conţinute în orice reclamă de pe acest site sau legate de acesta prin intermediul oricărei reclame de pe acest site.